Statutul asociatiei (ed.prescurtata)

   Art.1 prezenta asociatie va purta denumirea de ASOCIATIE SPORTIVA A CRESCATORILOR DE PASARI SI ANIMALE MICI FAUNA LUGOJ  

In toate documentele aceasta denumire va fi urmata de formula persoana juridica de drept privat, numarul si data sentintei prin care a obtinut personalitatea juridica si numarul de inregistrare la registrul Asociatiilor si Fundatiilor, aflat la Grefa Judecatoriei Lugoj.

   Art.2 asociatia este persoana juridica romana, cu scop nepatrimonial, apolitica, infiintata conform OG 26/2000 cu modificariile de rigoare.

  Art.3 asociatia isi are sediul in Lugoj, str. Plopilor nr. 1; asociatia se poate afilia la federatiile sau confederatii din tara si strainatate si poate infiinta sau participa la infiintarea altor organizatii non guvernamentale.Sediul asociatiei poate fi schimbat pe baza hotararii Consiliului director al asociaitiei,poate infiinta filiale si in alte localitati din tara si strainatate si are caracter educativ,social,neguvernamental,democratic,independent,non profit si non apolitic.

   Art.4 asociatia se infiinteaza pe perioada nelimitata, si este compusa din membri din tara si strainatate:

              a.asociatii-membrii fondatori

              b.membrii nefondatori

              c.membrii de onoare

              d.membrii activi,membrii sustinatori

              e.colaboratori voluntari

Componenta Consiliului director este constituita din:

  • presedinte
  • secretar general
  • responsabil financiar
  • responsabil tehnic sportiv
  • trei membrii supleanti          
Mandatul Consiliului director este pe perioada nedeterminata.
Asociatia se poate dizolva:    
  • de drept
  • prin hotarare judecatoreasca
  • prin hotararea Adunarii Generale